Kreativitet og kvalitet i designprocessen

Så blev det tid til nogle kødelige forklaringer på, hvordan vi mennesker skaber de bedste betingelser for kreativ idégenerering. John Paulin Hansen tog os med på rundtur i slagtehusene, hvor nye idéer får et skud for panden og identificerede samarbejdsformer og miljøer, som fremmer kreativitet. Så vidt jeg husker, fyldte emnet kvalitet ikke rigtigt noget i forelæsningen. Men sådan går det jo ofte med kvalitet. I kampens hede glemmer vi alt om den.

Læs hele artiklen »

Ram en bestemt målgruppe.  Det blev Thomas, 24 år og studerende på ITU. Bor på Amager.

Man kan jo også forsøge sig med følgende regulerende sproghandling: “Hvis jeg nogensinde ser dig igen nede i solcentret, Thomas – så flår jeg personligt huden af dig!”

Kære medmenneske! Er jeg lidt for excentrisk?

Selvfølgelig ønsker jeg, at Mensch.it skal være den perfekte vært, der ikke taler hen over hovedet på sine gæster. Men når man lever sit liv meget isoleret, som Mensch.it gør, så kan man godt gå hen og blive sær – uden at man selv opdager det.

Læs hele artiklen »

Omskriv et budskab i de tre klassiske appelformer: Logos, ethos og pathos. Budskabet er : ”Trykte kompendier på universitetet er frustrerende at bruge.”

Læs hele artiklen »

Er vi overfladiske på Internettet?

Hvem gider hoppe i en dyb sø af ord?

At skrive gode tekster til nettet handler dybest set om at tilpasse sig en ny barsk virkelighed, hvor tekster sjældent læses i sin helhed. De skimmes.

Jeg spørger fra tid til anden venner og bekendte, om de monstro har læst dette eller hint på Internettet, som jeg har forfattet. Svaret er ofte temmelig foruroligende: “Jo, den har jeg da set”.

Læs hele artiklen »

“Pas på I ikke smadrer jeres portfolio på samme måde som byplanlæggerne smadrede Odense.”

Der blev brugt skræmmebilleder, da John Paulin Hansen tog fat på emnet informationsarkitektur den 16. september 2011. Min far tilhørte den generation af funktionalistiske byplanlæggerne, der råbte “riv lortet ned” og krævede lys, luft og bevægelighed.  I løbet af 70’erne ændredes ideologierne og mange steder i Danmark opgav man heldigvis planerne om gadegennembrud og store trafikale korridorer. Så heldig var Odense ikke. I 1962 stod Thomas B. Thriges gade klar – en firsporet hovedvej, der delte byens hjerte i to adskilte kamre.

Læs hele artiklen »

“Opfør jer som om I ikke er adskilt fra noget og nogen, og I vil helbrede verden i morgen.”

Læs hele artiklen »

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

Jeg er dette portfolio’s skaber. Det er mig, der har ordet nu. Med navnet mensch.it sammenknytter jeg begrebet mensch, som på jiddisch betyder “et fremragende menneske” med forkortelsen for informationsteknologi. Jeg ønsker at konstruere et narrativ og give det en identitet, der refererer til min energi – snarere end min person.