Gruppe 6 har udviklet en designløsning, der sammenkæder digitaliseringen af det private fotoalbum med socialitet, hvor deltagerne får mulighed for at dele deres personlige historie på en meningsfuld måde. 

Artefakten og den tilhørende brugsoplevelse er således designet til sociale kontekster, hvor ældre i foreningslivet eller ved særlige museumsevents mødes for at uploade og tagge billeder til fx. lokalhistoriske arkiver. Vi har i vores afgrænsning af feltet fundet god dokumentation for, at formidling af den personlige historie med udgangspunkt i fotografiet i forvejen engagerer målgruppen.

Se videopræsentationen på YouTube 

 Aflevering af øvelse 6: Den gode dag

Visioner er ikke omfattet af tyngdekraften. Derfor er det vores opgave at forankre dem og give dem mening i vores materielle virkelighed.

Aflevering af obligatorisk opgave fra gruppe 6: Vision fra gruppe 6

Hvis det virkeligt er rigtigt, at Bill Buxton kræver, at hans medarbejdere regelmæssigt fejler – så ville han ansætte hele gruppe 6 uden betænkningstid.

6-3-5
De fleste metoder inden for brainstorm og associeringsteknik har verbal idégeneration som grundtræk. Omvendt forholder det sig med 6-3-5 metoden, hvor 6 deltagere skal genere 3 idéer på skrift, som derpå sendes rundt hvert 5. minut! Undskyld – den fattede gruppe 6 ikke rigtigt. Vi var faktisk i tvivl om det meste: skulle vi tegne eller skrive, var det 3 idéer på én gang, og hvor vigtigt var stopuret? Hov var det 3, 5 eller 635 minutter? Resultatet blev en langvarig øvelse med masser af gode idéer, men næppe udført efter hensigten.

Affinitetsdiagrammet
Det gik heldigvis meget bedre med den efterfølgende kategorisering af idéer. I tavshed inddelte vi 15 idéer i 6 grupper. Så afløstes tavsheden af gode refleksioner, hvor der blev tænkt højt, og hvor hver især argumenterede for idéernes indbyrdes fællestræk og gennemgående temaer. Lidt interessant var det, at gruppen som helhed ikke brød sig om at lave ”grupper” til enkeltstående idéer.

En gang til for prins Knud
Gruppe 6 opfordrer hjælpelærerne til at udlægge (opgave)teksten meget mere eksplicit. Tag det ikke for gode varer, når vi nikker indforståede. Vi prøver bare at virke kloge. Sandheden er, at vi højst sandsynligvis er pissesultne og rodet i hovederne efter 2 intensive timer med Mogens Jacobsen! Men set fra et andet perspektiv, så har vi levet op til Buxton’s ord om, at hvis man ikke fejler – så har man ikke prøvet hårdt nok. Vi blev først færdige kl. 15.00.

Tjek resultatet ud her: Affinitetsdiagram fra gruppe 6

Vi bør altid bestræbe os på at gøre et design anvendeligt for flest mulige brugere. Design er glæde og et inkluderende design er glæde for alle. Sagt på en lidt anden måde: Et samfund med plads til alle er dybest set et indretningsspørgsmål. Intet andet.

Læs hele artiklen »

Gruppe 6 har med udgangspunkt i materialet fra fotoobservationen udvalgt:

Situation, der fremmer social interaktion blandt ældre

Vi har valgt at fremdrage en situation, hvor det er samværet med børnebørnene, der sætter tilfældige møder mellem i stand.

En situation, der hindrer social interaktion blandt ældre

Vi har i vores fotoobservation registreret, hvordan “byens tilgængelighed” har indflydelse på ældre borgeres mobilitet og tryghed i det offentlige rum.

Se opgavebesvarelsen fra gruppe 6 her

Det blev primært mig, der kom til at luske rundt på udkig efter ældre mennesker i byrummet. Hvis jeg skal være ærlig, så forekom det mig komplet meningsløst.

En fotoobservation af en bestemt befolkningsgruppe i det offentlige rum må nødvendigvis være på kant med loven. Datatilsynet skelner mellem “portrætbilleder”, der kræver samtykke fra den fotograferede og “situationsbilleder”, hvor offentliggørelse er tilladt i det omfang, at den afbildede ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Spørgsmålet går naturligvis på, om en “ældre borger på gaden” kan defineres som en situation på linje med fx. tilskuere til en fodboldkamp, festglade mennesker til Distortion eller legende børn i en skolegård. Det kan det ikke efter min mening.

Læs hele artiklen »

Motionsløb er blevet en folkesport og medierne har fuldt op på trenden med ritualiseret opmærksomhed. Det betyder, at stort set alle danskere – også dem foran tv’et – ved en hel masse om løbeeffektivitet, smoothies, pulstræning, genopbygning af muskler, og hvorfor man altid bør have en kylling i tasken. Man skal bare pippe lidt, så ligger der et højteknologisk løbeur under juletræet fra den rige del af familien.

Læs hele artiklen »

Vi har den 21. september 2011 fremlagt gruppens exemplarium, hvor vi kastede lys over Googles udvikling af en selvkørende bil. Vi går en fremtid i møde, hvor trafiksikkerheden er så markant bedre, at op mod en million mennesker årligt vil kunne undgå trafikdøden. I spidsen for projektet står Sebastian Thrun. Se og hør ham beskrive visionen bag udviklingsarbejdet og adressere sit meget personlige engagement i de selvkørende biler (TED2011, marts – Long Beach, CA).

Sebastian Thrun er professor på Standford University og leder af Stanford Artificial Intelligence Lab. Her arbejder han med robotteknologi ud fra en vision om at forandre den måde, som vi forstår verden på. Han er citeret for at sige: “I’m in Service of Humanity,” og jeg er tilbøjelig til at give ham ret.

Læs hele artiklen »