Kan vi ikke være enige om, at teorifaget  BIMK = Introduktion til Medier og Kommunikation med lidt god vilje kan sammenlignes med den joviale tv-quiz Fup eller Fakta.

På kurset BIMK introduceres vi ikke alene til grundlæggende medie- og kommunikationsteorisk viden, men også til de metoder, der kendetegner den videnskabelige praksis. Vi skal så småt i gang med at lære, hvordan man sikrer empirisk evidens og hvordan man fortolker sine data ud fra en induktiv slutningsform. Altså, det jeg mener er bare, at vi nu får overdraget nogle hellige redskaber til at producere fakta i stedet for fup. Det er et kæmpe løft af de flestes bevidsthed. Også min – selvom jeg normalt stoler ret meget på min “mavefornemmelse”. Den vil jeg da også fortsat bruge, når jeg ser TV-underholdning.

Download PowerPoint præsentation – obligatorisk opgave 2 – gruppe_20

Denne opgave er et falsum – forstået på den måde, at der er tale om færdighedstræning i, hvordan man skriver den gode indledning. Vi skal vise evne til at overholde kravene til akademiske sproghandlinger og få bygget en solid rampe for problemformuleringen.

Vurdér selv, om du synes missionen er lykkedes.

Kunne det være mig – obligatorisk opgave 1 – gruppe 19