Kreativitet og kvalitet i designprocessen

Så blev det tid til nogle kødelige forklaringer på, hvordan vi mennesker skaber de bedste betingelser for kreativ idégenerering. John Paulin Hansen tog os med på rundtur i slagtehusene, hvor nye idéer får et skud for panden og identificerede samarbejdsformer og miljøer, som fremmer kreativitet. Så vidt jeg husker, fyldte emnet kvalitet ikke rigtigt noget i forelæsningen. Men sådan går det jo ofte med kvalitet. I kampens hede glemmer vi alt om den.

Læs hele artiklen »